RVS Finish Food-Grade

Reinheid en reinigbaarheid van productieapparatuur voor de voedingsmiddelen- en farmaceutische industrie.


Er worden hoge eisen gesteld aan de reinheid en reinigbaarheid van de oppervlakte van productieapparatuur, met name in voedingsmiddelen- en farmaceutische industrie. Kalfsvel Metaalcoating heeft een behandelmethode (RVS Finish) van oppervlakten ontwikkeld die door TNO RVS Kenniscentrum is goedgekeurd als alternatief voor droogstralen (met keramische- of glasparels), Hiermee wordt aan de eisen van reinheid en reinigbaarheid voldaan. RVS Finishing is een behandeling van het oppervlakten middels natstralen.

rvs finish
Weergave RVS-oppervlak na droogstralen en na RVS Finish.

Het principe van Food-Grade RVS Finish

De Ra-waarde (gemiddelde ruwheid van oppervlakten) is de eenheid die de reinheid en reinigbaarheid aangeeft. Wanneer de Ra-waarde hoger is dan 0,6 micrometer dan hechten verontreinigingen zich makkelijker aan oppervlakten en kunnen ze zelfs worden ingesloten:

Wanneer de Ra-waarde lager is dan 0,2 micrometer is het oppervlak te glad en kunnen micro-organismen aan het oppervlak blijven kleven en zijn daardoor ook moeilijk te verwijderen. De ideale Ra-waarde voor een goed reinigbaar RVS oppervlak voor RVS ligt dus tussen 0,2 en 0,6 micrometer. Dit wordt mede bepaald door de grootte van micro- organismen; deze varieert tussen 0,3 en 2 micrometer. De RVS Finish door Kalfsvel Metaalcoating behaalt een Ra-waarde binnen de grenzen, blijkt uit alle proeven.

Het proces van RVS Finish

De ideale Ra-waarde wordt door RVS finishing van Kalfsvel Metaalcoating behaald doordat er geen inslag plaatsvindt door een keramisch of glasdeeltje, maar een stroom die langs het oppervlak gaat voor de reiniging. Bij droogstralen vindt er wel een inslag plaats door een keramisch deeltje of een glasparel. Op het oog ziet het oppervlak er na deze droogstraalbehandeling egaal uit, maar op microniveau zorgt de inslag voor relatief hoge pieken en dalen. RVS finish door Kalfsvel Metaalcoating haalt de hogere aanwezige pieken weg. Dit zorgt voor het optimale resultaat.

rvs finish

Voordelen van RVS Finish

RVS Finish door Kalfsvel Metaalcoating heeft ook nog andere voordelen:

  • De door warmte ontstane oxiden (gloei- smeedhuid en aanloopkleuren) en de mogelijke besmetting van koolstofstaal worden door het vooraf sproeibeitsen van het materiaal van de oppervlakte verwijderd.
  • De corrosiegevoeligheid neemt sterk af door het toepassen van passiveren na RVS Finishing (er ontstaat daardoor een nieuwe chroomoxidehuid). Deze behandeling verwijdert ook de mogelijke verontreiniging van ijzer en andere metalen.
  • De reiniging van productieapparatuur gaat veel sneller. Hierdoor gaat er minder kostbare productietijd verloren.

Wilt u meer weten over RVS Food-Grade. Neem dan contact met ons op via info@kalfsvel.nl.

RVS FINISH

Voor Testpaneel RVS Finish Ra-waarde 0.38,  rechts C.O. Kalfsvel.

rvs finish

Logo Kalfsvel Groep met RVS Finish

Wat? Appelschil? Roestvast staal?

Een toelichting op Roestvast staal, geschreven door de heer Koos Scholtens van Kuhmichel Abrasiv B.V.

“Men kan een onderdeel van roestvast staal enigszins vergelijken met een gezonde appel die lange tijd goed blijft dankzij een schil van nog geen tiende millimeter dik. Er treden geen stoffen uit en er kunnen geen stoffen binnendringen hoewel deze huid zo dun is

Dicht is dicht, al is het nog zo dun, totdat een pier de schil doorboort en het rottings- proces gaat starten. Ook als men de appel door midden snijdt, zal het vruchtvlees snel gaan oxideren. Met andere woorden: de appel blijft in goede conditie bij de gratie van een dunne appelschil.

Roestvast staal heeft dus ook een huid, maar die is wel meer dan honderdduizend keer dunner dan een appelschil. De dikte wordt geschat op 10 tot 15 nanometer (1 nanometer is 10/3 mm.). Toch ook hier geldt ‘dicht is dicht’ en daardoor kunnen er normaal gesproken geen metaalionen uittreden en ook geen vreemde stoffen binnendringen. Wordt deze huid te zwaar chemisch belast, dan bezwijkt deze en corrosie is het gevolg. De huid raakt als het ware “doorboord” en de chemische stoffen zullen het metaal activeren, waardoor het corrodeert. Toch is het grote verschil met de appel dat roestvast staal het vermogen heeft om zijn oxidehuid zelf te repareren. Dit is vooral van toepassing als de huid mechanisch wordt beschadigd en de chroomoxidehuid plaatselijk verdwijnt.

Dankzij de zuurstof uit de lucht zal het materiaal zich op die plaats passiveren door een nieuwe chroomoxidehuid te vormen. Dit noemt men het ‘self healing effect‘. Dit mechanisme kan echter lelijk verstoord worden indien er teveel chloriden aanwezig zijn. In dat laatste geval zullen de chloriden, die tot de halogenen behoren, metaalzouten vormen en dat zijn ook corrosieproducten. Dat is de reden dat men bijvoorbeeld voor het spoelen demiwater moet gebruiken: omdat leidingwater teveel chloriden bevat om een goede passivering te bewerkstelligen. Doet men dat niet, dan zal de nieuwe oxidehuid vlekkerig en ongelijk van dikte zijn. Een dergelijke oxidehuid kan uiteraard niet optimaal functioneren

Het is nauwelijks bekend hoe ondermijnend vuilafzettingen uitwerken op het roestvast- staaloppervlak. Roestvast staal moet kunnen “ademen” omdat het bestaat bij de gratie van zuurstof. Zuurstof dient de oxidehuid op dikte te houden, maar dan moet dit relatief grote molecuul er wel bij kunnen. Het spreekt vanzelf dat dit geen probleem is indien het oppervlak schoon is. Maar de vraag is: hoe schoon is schoon en daar vergist men zich veelal enorm in. Zelfs als men de folie verwijderd van roestvast stalen platen en men reinigt dit “schone” oppervlak met een detergent voorzien van tensiden, dan zal een witte doek snel zwart zijn.”