RVS-Food-Grade-Finishing-language Click for English version

RVS Food Grade Finishing

Oppervlakte reinheid en reinigbaarheid voor de voedingsmiddelen- en farmaceutische industrie d.m.v. RVS Food Grade Finishing.

Binnen de voedingsmiddelen- en farmaceutische industrie worden hoge eisen gesteld aan de reinheid en reinigbaarheid van het oppervlakte van de productieapparatuur. Uit diverse onderzoeken door TNO RVS Kenniscentrum is gebleken dat door RVS Food Grade Finishing, als alternatief voor droogstralen (met keramische of glasparels), aan deze eisen kan worden voldaan. RVS Food Grade Finishing is een behandeling van het oppervlak dat gebaseerd is op natstralen en dat door Kalfsvel Metaalcoating verder is ontwikkeld en geperfectioneerd.

Het principe van RVS Food Grade Finishing

De reinheid en reinigbaarheid van een oppervlak wordt bepaald door de ruwheid en wordt gemeten en uitgedrukt in de Ra-waarde (de gemiddelde oppervlakte ruwheid). Als de Ra-waarde boven de 0,6 micrometer ligt dan hechten verontreinigingen makkelijker aan het oppervlak en kunnen ze zelfs worden ingesloten:

3D-weergave van RVS Food Grade Finishing
3D Weergave RVS-oppervlak na droogstralen en na RVS Food Grade Finishing.

In de bovenstaande figuur is dat schematisch weergegeven. Echter het oppervlak moet ook weer niet te glad zijn omdat gebleken is dat bepaalde micro-organismen bij een Ra-waarde beneden 0,2 micrometer aan het oppervlak blijven kleven en daardoor ook weer moeilijk te verwijderen zijn. De meest optimale Ra-waarde voor een goed reinigbaar oppervlak voor RVS blijkt te liggen tussen 0,2 en 0,6 micrometer. Dit wordt mede bepaald door de grootte van micro- organismen; deze varieert tussen 0,3 en 2 micrometer. Proefondervindelijk is vastgesteld dat met RVS Food Grade Finishing deze waarde wordt bereikt.

Het proces van RVS Finishing

Bij droogstralen vindt een inslag plaats door een keramisch deeltje of een glasparel. Op het oog ziet het oppervlak er na deze behandeling egaal uit, maar op microniveau zorgt de inslag voor relatief hoge pieken en dalen. Bij het proces van RVS Finishing vindt geen inslag plaats maar zorgt een stroom die langs het oppervlak gaat voor de reiniging en haalt daarbij ook de hogere aanwezige pieken weg. Dit zorgt voor het optimale resultaat.

droog en nat reiniging met RVS Food Grade Finishing

Voordelen van RVS Food Grade Finishing

De behandeling volgens ons nieuwe proces RVS Finishing heeft ook nog andere voordelen:

  • Door vooraf de onderdelen te laten beitsen worden de door warmte ontstane oxiden (gloei- smeedhuid en aanloopkleuren) verwijderd en ook mogelijke besmetting van koolstofstaal van de oppervlakte verwijderd.
  • Het behandelde materiaal wordt minder corrosiegevoelig door toepassing van passiveren na RVS Finishing (er ontstaat daardoor een nieuwe chroomoxidehuid). Met deze behandeling wordt ook mogelijke verontreiniging van ijzer en andere metalen verwijderd.
  • De reinigbaarheid na onze behandeling RVS Finishing is niet alleen beter, maar de reiniging van productieapparatuur gaat ook veel sneller, waardoor minder kostbare productietijd verloren gaat voor reiniging van uw productieapparatuur.

Voor meer informatie kunt u contact met ons opnemen via info@kalfsvel.nl.

RVS-finishing datasheet Kalfsvel Download de RVS-finishing datasheet

RVS FINISHING

Voor Testpaneel RVS Finishing Ra-waarde 0.38,  rechts C.O. Kalfsvel.

RVS FINISHING

Logo Kalfsvel Groep met RVS Finishing

Wat? Appelschil? Roestvast staal?

Een toelichting op Roestvast staal, geschreven door de heer Koos Scholtens van Kuhmichel Abrasiv B.V.

“Men kan een onderdeel van roestvast staal enigszins vergelijken met een gezonde appel die lange tijd goed blijft dankzij een schil van nog geen tiende millimeter dik. Er treden geen stoffen uit en er kunnen geen stoffen binnendringen hoewel deze huid zo dun is

Dicht is dicht, al is het nog zo dun, totdat een pier de schil doorboort en het rottings- proces gaat starten. Ook als men de appel door midden snijdt, zal het vruchtvlees snel gaan oxideren. Met andere woorden: de appel blijft in goede conditie bij de gratie van een dunne appelschil.

Roestvast staal heeft dus ook een huid, maar die is wel meer dan honderdduizend keer dunner dan een appelschil. De dikte wordt geschat op 10 tot 15 nanometer (1 nanometer is 10/3 mm.). Toch ook hier geldt ‘dicht is dicht’ en daardoor kunnen er normaal gesproken geen metaalionen uittreden en ook geen vreemde stoffen binnendringen. Wordt deze huid te zwaar chemisch belast, dan bezwijkt deze en corrosie is het gevolg. De huid raakt als het ware “doorboord” en de chemische stoffen zullen het metaal activeren, waardoor het corrodeert. Toch is het grote verschil met de appel dat roestvast staal het vermogen heeft om zijn oxidehuid zelf te repareren. Dit is vooral van toepassing als de huid mechanisch wordt beschadigd en de chroomoxidehuid plaatselijk verdwijnt.

Dankzij de zuurstof uit de lucht zal het materiaal zich op die plaats passiveren door een nieuwe chroomoxidehuid te vormen. Dit noemt men het ‘self healing effect‘. Dit mechanisme kan echter lelijk verstoord worden indien er teveel chloriden aanwezig zijn. In dat laatste geval zullen de chloriden, die tot de halogenen behoren, metaalzouten vormen en dat zijn ook corrosieproducten. Dat is de reden dat men bijvoorbeeld voor het spoelen demiwater moet gebruiken: omdat leidingwater teveel chloriden bevat om een goede passivering te bewerkstelligen. Doet men dat niet, dan zal de nieuwe oxidehuid vlekkerig en ongelijk van dikte zijn. Een dergelijke oxidehuid kan uiteraard niet optimaal functioneren

Het is nauwelijks bekend hoe ondermijnend vuilafzettingen uitwerken op het roestvast- staaloppervlak. Roestvast staal moet kunnen “ademen” omdat het bestaat bij de gratie van zuurstof. Zuurstof dient de oxidehuid op dikte te houden, maar dan moet dit relatief grote molecuul er wel bij kunnen. Het spreekt vanzelf dat dit geen probleem is indien het oppervlak schoon is. Maar de vraag is: hoe schoon is schoon en daar vergist men zich veelal enorm in. Zelfs als men de folie verwijderd van roestvast stalen platen en men reinigt dit “schone” oppervlak met een detergent voorzien van tensiden, dan zal een witte doek snel zwart zijn.”