Kalfsvel Metaalcoating Algemene Voorwaarden

Kalfsvel Metaalcoating levert haar diensten en goederen onder Algemene Voorwaarden uitgegeven door Koninklijke Metaalunie (ondernemersorganisatie voor het midden- en kleinbedrijf in de metaal) aangeduid als METAALUNIEVOORWAARDEN, gedeponeerd ter griffie van de rechtbank te Rotterdam op 1 januari 2014. Uitgave van Koninklijke Metaalunie, Postbus 2600, 3430 GA Nieuwegein © Koninklijke Metaalunie.

Download hier de METAALUNIEVOORWAARDEN in PDF.