RVS Coaten

Oppervlakte reinheid en reinigbaarheid voor de voedingsmiddelen- en farmaceutische industrie.
In de voedingsmiddelen industrie en de farmaceutische industrie worden tegenwoordig steeds hogere eisen gesteld aan de reinheid en reinigbaarheid van het RVS oppervlakte van de productieapparatuur en opslagmaterialen. Uit diverse onderzoeken, uitgevoerd door TNO RVS Kenniscentrum, is gebleken dat door RVS coaten, als alternatief voor stralen (met keramische of glasparels), aan deze eisen kan worden voldaan. RVS coaten is een behandeling van het oppervlak dat gebaseerd is op natstralen en dat door Kalfsvel Metaalcoating verder is doorontwikkeld en geperfectioneerd, om aan de hoge eisen van de voedingsmiddelen industrie en de farmaceutische industrie te voldoen.

Het principe van RVS Coaten

De reinheid en reinigbaarheid van een oppervlak wordt bepaald door het meten van de ruwheid van de oppervlakte. Deze ‘ruwheid’ wordt uitgedrukt in de Ra-waarde en is de gemiddelde oppervlakte ruwheid van de oppervlakte. Als de Ra-waarde boven de 0,6 micrometer ligt dan hecht contaminatie zich makkelijker aan het oppervlak en kunnen deze verontreinigingen zelfs worden ingesloten in het RVS:

rvs coaten
Weergave RVS-oppervlak na droogstralen en na RVS coaten.

In het bovenstaande afbeelding is dit schematisch weergegeven. Maar het oppervlak mag ook weer niet te glad zijn, omdat gebleken is dat bepaalde micro-organismen bij een Ra-waarde beneden 0,2 micrometer aan het RVS oppervlak kunnen blijven kleven en hierdoor ook weer zeer moeilijk te verwijderen zijn. De meest ideale Ra-waarde voor een goed reinigbaar RVS oppervlak blijkt te liggen tussen 0,2 en 0,6 micrometer. Deze waarde wordt mede bepaald door de grootte van micro- organismen; deze varieert tussen 0,3 en 2 micrometer. Proefondervindelijk is vastgesteld dat met RVS Coaten deze optimale waarde wordt bereikt.

Het proces van RVS Coaten

Tijdens droogstralen vindt er een inslag plaats door middel van een keramisch deeltje of een glasparel. In eerste instantie lijkt het RVS oppervlak na deze behandeling er volledig egaal uit te zien, maar op microniveau zorgt de inslag voor relatief hoge ruwheid. Bij het proces van RVS Coaten vindt er geen inslag plaats maar zorgt een stroom die langs het RVS oppervlak gaat voor de reiniging en haalt daarbij ook de hogere aanwezige pieken weg. Dit zorgt voor het optimale resultaat qua reinheid en reinigbaarheid.

rvs coaten

Voordelen van RVS Coaten

Ons volledig nieuw proces van behandeling van RVS Coaten heeft ook nog andere voordelen:

  • Door het RVS van tevoren te sproeibeitsen worden de door warmte ontstane oxiden (gloei- smeedhuid en aanloopkleuren) verwijderd en ook mogelijke besmetting van koolstofstaal van het materiaal verwijderd.
  • Het behandelde oppervlak wordt minder gevoelig voor corrosie door toepassing van passiveren na RVS Coaten (er ontstaat hierdoor een nieuwe chroomoxidehuid). Met deze behandeling wordt ook mogelijke verontreiniging van ijzer en andere metalen verwijderd.
  • De reinigbaarheid na ons proces van RVS Coaten is niet alleen beter, maar de reiniging van productieapparatuur gaat ook veel sneller, waardoor er minder kostbare tijd verloren gaat.

Voor meer informatie kunt u contact met ons opnemen via info@kalfsvel.nl.

Food Grade RVS

Voor Testpaneel RVS Finishing Ra-waarde 0.38,  rechts C.O. Kalfsvel.

Food Grade RVS

Logo Kalfsvel Groep met RVS Finishing

Food Grade RVS Coaten

Een toelichting op food grade RVS Coaten, geschreven door de heer Koos Scholtens van Kuhmichel Abrasiv B.V.

“Men kan een onderdeel van roestvast staal enigszins vergelijken met de schil van een gezonde appel die door deze schil lange tijd goed blijft. Er treden geen stoffen uit en er kunnen geen stoffen binnendringen, terwijl deze huid van nog geen tiende millimeter dik heel dun is 

Dicht is dicht, al is het nog zo dun, totdat een worm de schil doorboort en het rottingsproces begint. Ook als men de appel door midden snijdt, zal het vruchtvlees snel gaan oxideren. Met andere woorden: de appel blijft in goede conditie vanwege de dunne schil.

Roestvast staal heeft ook een dunne huid, maar die is wel meer dan honderdduizend keer dunner dan die van een appel. De dikte wordt geschat op 10 tot 15 nanometer (1 nanometer is 10/3 mm.). Toch ook hier geldt ‘dicht is dicht’ en hierdoor kunnen er normaal gesproken geen metaalionen uittreden en ook geen vreemde stoffen binnendringen. Wordt deze huid te zwaar chemisch belast, dan bezwijkt deze waardoor corrosie het gevolg is. De huid raakt als het ware “doorboord” door chemische stoffen en deze stoffen zullen het metaal activeren, waardoor het corrodeert. Toch is het grote verschil met de appel dat roestvast staal in staat is om zijn oxidehuid zelf te repareren. Dit is vooral van toepassing als de huid mechanisch wordt beschadigd en de chroomoxidehuid plaatselijk verdwijnt.

Dankzij de zuurstof uit de lucht zal het materiaal zich op die plaats passiveren door een nieuwe chroomoxidehuid te vormen. Dit noemt men het ‘self healing effect‘. Dit mechanisme kan echter lelijk verstoord worden indien er teveel chloriden aanwezig zijn. In dat laatste geval zullen de chloriden, die tot de halogenen behoren, metaalzouten vormen en dat zijn ook corrosieproducten. Dat is de reden dat men bijvoorbeeld voor het spoelen demiwater moet gebruiken: omdat leidingwater teveel chloriden bevat om een goede passivering te bewerkstelligen. Doet men dat niet, dan zal de nieuwe oxidehuid vlekkerig en ongelijk van dikte zijn. Een dergelijke oxidehuid kan uiteraard niet optimaal functioneren

Het is nauwelijks bekend hoe ondermijnend vuilafzettingen uitwerken op het roestvast- staaloppervlak. Roestvast staal moet kunnen “ademen” omdat het bestaat bij de gratie van zuurstof. Zuurstof dient de oxidehuid op dikte te houden, maar dan moet dit relatief grote molecuul er wel bij kunnen. Het spreekt vanzelf dat dit geen probleem is indien het oppervlak schoon is. Maar de vraag is: hoe schoon is schoon en daar vergist men zich veelal enorm in. Zelfs als men de folie verwijderd van roestvast stalen platen en men reinigt dit “schone” oppervlak met een detergent voorzien van tensiden, dan zal een witte doek snel zwart zijn.”