RVS Coating

Oppervlakte reinheid en reinigbaarheid voor de voedingsmiddelen- en farmaceutische industrie.
Binnen de voedingsmiddelen- en farmaceutische industrie worden hoge eisen gesteld aan de reinheid en reinigbaarheid van het oppervlak van de productieapparatuur en opslagmaterialen. Uit verschillende onderzoeken door TNO RVS Kenniscentrum is gebleken dat door RVS coating, als alternatief voor droogstralen (met keramische of glasparels), aan deze eisen kan worden voldaan. RVS coating is een behandeling van het oppervlak dat gebaseerd is op natstralen en dat door Kalfsvel Metaalcoating verder is ontwikkeld en geperfectioneerd.

Het principe van RVS Coating

De reinheid en reinigbaarheid van een oppervlak wordt bepaald door de ruwheid van de oppervlakte te meten wordt uitgedrukt in de Ra-waarde (de gemiddelde oppervlakte ruwheid van de oppervlakte). Als de Ra-waarde boven de 0,6 micrometer ligt dan hechten onzuiverheden zich makkelijker aan het oppervlak en kunnen deze verontreinigingen zelfs worden ingesloten:

rvs coating food grade
Weergave RVS-oppervlak na droogstralen en na RVS coating.

In het bovenstaande voorbeeld is dit schematisch weergegeven. Echter het oppervlak moet ook weer niet te glad zijn omdat gebleken is dat bepaalde micro-organismen bij een Ra-waarde beneden 0,2 micrometer aan het oppervlak blijven kleven en daardoor ook weer moeilijk te verwijderen zijn. De meest optimale Ra-waarde voor een goed reinigbaar oppervlak voor RVS blijkt te liggen tussen 0,2 en 0,6 micrometer. Dit wordt mede bepaald door de grootte van micro- organismen; deze varieert tussen 0,3 en 2 micrometer. Proefondervindelijk is vastgesteld dat met RVS Finishing deze waarde wordt bereikt.

Het proces van Food Grade RVS Coating

Bij droogstralen vindt een inslag plaats door een keramisch deeltje of een glasparel. Op het eerste gezicht lijkt het oppervlak er na deze behandeling egaal uit te zien, maar op microniveau zorgt de inslag voor relatief hoge pieken en dalen. Bij het proces van RVS coating vindt geen inslag plaats maar zorgt een stroom die langs het oppervlak gaat voor de reiniging en haalt daarbij ook de hogere aanwezige pieken weg. Dit zorgt voor het optimale resultaat qua reinheid en reinigbaarheid.

rvs coating

Voordelen van RVS Coating

De behandeling volgens ons nieuwe proces van RVS Coating heeft ook nog andere voordelen:

  • Door het materiaal van tevoren te sproeibeitsen worden de door warmte ontstane oxiden (gloei- smeedhuid en aanloopkleuren) verwijderd en ook mogelijke besmetting van koolstofstaal van het materiaal verwijderd.
  • Het behandelde oppervlak wordt minder corrosiegevoelig door toepassing van passiveren na RVS Coating (er ontstaat daardoor een nieuwe chroomoxidehuid). Met deze behandeling wordt ook mogelijke verontreiniging van ijzer en andere metalen verwijderd.
  • De reinigbaarheid na onze behandeling RVS Coating is niet alleen beter, maar de reiniging van productieapparatuur gaat ook veel sneller, waardoor er minder kostbare tijd verloren gaat aan reiniging van uw apparatuur.

Voor meer informatie kunt u contact met ons opnemen via info@kalfsvel.nl.

Food Grade RVS

Voor Testpaneel RVS Finishing Ra-waarde 0.38,  rechts C.O. Kalfsvel.

Food Grade RVS

Logo Kalfsvel Groep met RVS Finishing

Food Grade RVS

Een toelichting op food grade RVS, geschreven door de heer Koos Scholtens van Kuhmichel Abrasiv B.V.

“Men kan een onderdeel van roestvast staal enigszins vergelijken met de schil van een gezonde appel die door deze schil lange tijd goed blijft. Er treden geen stoffen uit en er kunnen geen stoffen binnendringen, terwijl deze huid van nog geen tiende millimeter dik heel dun is 

Dicht is dicht, al is het nog zo dun, totdat een worm de schil doorboort en het rottings- proces gaat starten. Ook als men de appel door midden snijdt, zal het vruchtvlees snel gaan oxideren. Met andere woorden: de appel blijft in goede conditie door de dunne schil.

Roestvast staal heeft ook een huid, maar die is wel meer dan honderdduizend keer dunner dan een appelschil. De dikte wordt geschat op 10 tot 15 nanometer (1 nanometer is 10/3 mm.). Toch ook hier geldt ‘dicht is dicht’ en hierdoor kunnen er normaal gesproken geen metaalionen uittreden en ook geen vreemde stoffen binnendringen. Wordt deze huid te zwaar chemisch belast, dan bezwijkt deze waardoor corrosie het gevolg is. De huid raakt als het ware “doorboord” door chemische stoffen en deze stoffen zullen het metaal activeren, waardoor het corrodeert. Toch is het grote verschil met de appel dat roestvast staal in staat is om zijn oxidehuid zelf te repareren. Dit is vooral van toepassing als de huid mechanisch wordt beschadigd en de chroomoxidehuid plaatselijk verdwijnt.

Dankzij de zuurstof uit de lucht zal het materiaal zich op die plaats passiveren door een nieuwe chroomoxidehuid te vormen. Dit noemt men het ‘self healing effect‘. Dit mechanisme kan echter lelijk verstoord worden indien er teveel chloriden aanwezig zijn. In dat laatste geval zullen de chloriden, die tot de halogenen behoren, metaalzouten vormen en dat zijn ook corrosieproducten. Dat is de reden dat men bijvoorbeeld voor het spoelen demiwater moet gebruiken: omdat leidingwater teveel chloriden bevat om een goede passivering te bewerkstelligen. Doet men dat niet, dan zal de nieuwe oxidehuid vlekkerig en ongelijk van dikte zijn. Een dergelijke oxidehuid kan uiteraard niet optimaal functioneren

Het is nauwelijks bekend hoe ondermijnend vuilafzettingen uitwerken op het roestvast- staaloppervlak. Roestvast staal moet kunnen “ademen” omdat het bestaat bij de gratie van zuurstof. Zuurstof dient de oxidehuid op dikte te houden, maar dan moet dit relatief grote molecuul er wel bij kunnen. Het spreekt vanzelf dat dit geen probleem is indien het oppervlak schoon is. Maar de vraag is: hoe schoon is schoon en daar vergist men zich veelal enorm in. Zelfs als men de folie verwijderd van roestvast stalen platen en men reinigt dit “schone” oppervlak met een detergent voorzien van tensiden, dan zal een witte doek snel zwart zijn.”