Kalfsvel groep doneert het kerstbudget dit jaar aan:

Vogelopvangcentrum Zaanstreek
De Blijde Ruiters
Dierenzorg